Scroll Top

Brandveiligheidsinspectie

Fire Control voert al sinds de oprichting van het bedrijf brandveiligheidsinspectie uit bij kantoren, bedrijfspanden en productiefaciliteiten.

Brandveiligheidsinspectie – zo gaat dat

Tijdens een uitgebreide rondgang door het gebouw worden de benodigde gebouwgegevens verzameld over alle gebouwonderdelen in relatie tot brandveiligheid. De noodzakelijk aanwezige brandveiligheidsvoorzieningen dienen in orde te zijn en aan de bestaande wet- en regelgeving te voldoen. Tevens wordt de onderhoudstoestand hiervan beoordeeld. Verder wordt gekeken naar het geheel van de genomen (brand)veiligheidsmaatregelen en de mate waarin deze onderling op- en met elkaar zijn afgestemd. Een rapportage van de inspectie omvat, naast een uitdraai van alle wettelijk gestelde eisen van het gebouw, een complete inventarisatie van alle brandveiligheidsknelpunten. Tevens worden er per knelpunt aanbevelingen tot verbetering gedaan.

[layerslider id=”4″]

Rapport brandveiligheid

In de rapportage bestaat de mogelijkheid om een foto-opname van de aangetroffen knelpunten onder te brengen. Ten behoeve van de brandveiligheidsinspectie is het eventueel noodzakelijk dat er huisvestingstekeningen ter beschikking worden gesteld om alle mogelijke knelpunten aan te geven.

Tijdens de inspectie zullen alle onderstaande visueel waarneembare gebouwonderdelen en aanwezige brandveiligheidsvoorzieningen worden beoordeeld:

 • Preventie maatregelen.
 • Brandblusmiddelen en -installaties.
 • Nood- en transparantverlichting.
 • Vluchtwegbewijzering.
 • Organisatorische maatregelen.
 • Bedrijfsnood- / ontruimingsplan.
 • Opleiding, herhaling en oefening.
 • Veiligheidsgeboden en -verboden.
 • Naleving van veiligheidsregels.
 • Visuele onregelmatigheden.
 • Bereikbaarheid en zichtbaarheid van veiligheidsmiddelen en -aanduidingen.
 • Doorgangen, vluchtwegen en nooduitgangen.
Bent u geïnteresseerd in een complete brandveiligheidsinspectie? Of wilt u meer informatie?