Scroll Top

Welke blusser waar te gebruiken?

Bij de keuze van de te gebruiken brandblusser wordt allereerst gekeken naar de soort brand die moet worden geblust. De verschillende branden kunnen worden opgedeeld in vier brandklassen (tegenwoordig 5 klasses). Brand van vaste stoffen (Brandklasse A), brand van vloeibare stoffen (Brandklasse B), brand van gassen (Brandklasse C), brand van metalen (Brandklasse D) en brand van (frituur)vetten en olieën (Brandklasse F).

Fire Control schuimblussers

Schuimblussers zijn vrijwel overal inzetbaar. De nevenschade die ontstaat bij gebruik is nihil. Sproeischuimblussers zijn ook geschikt voor het blussen van onder spanning staande apparatuur. Het water-/schuim-mengsel wordt verneveld in zeer kleine druppels waardoor de blusstraal niet elektrisch geleidend is. Schuimblussers zijn geschikt voor het blussen van vaste- en vloeistofbranden.

2, 3 en 6 liter zijn geschikt voor de brandklasse A, B en F
9 liter is geschikt voor de brandklasse A, B, F en D.

Waar schuimblussers te gebruiken

Schuimblussers zijn voor de meeste plaatsen de beste keus. De blussing kan zeer lokaal en gericht zijn. De ruimte kan snel weer in gebruik worden genomen. Voor buitentoepassing is een vorstbestendige versie beschikbaar.

Toepassing; woningen, kantoorruimten, ziekenhuizen, laboratoria, werkplaatsen, enz.

Fire Control Poederblussers

Poederblussers hebben een zeer hoge bluscapaciteit en kunnen ingezet worden voor het blussen van vaste-, vloeistof- of gasbranden (brandklasse A, B en C). Bovendien kan hiermee onder spanning staande apparatuur worden geblust. Rekening moet echter worden gehouden met gevolgschade van bluspoeder op elektronische- en fijnmechanische apparatuur.

2, 6, 9 en 12 kilo zijn geschikt voor de brandklasse A, B en C 

Poederblusser monteren wanneer er veel bluscapaciteit nodig is en nevenschade van ondergeschikt belang is. Toepassing; werkplaatsen, chemische- en petrochemische industrie, on/offshore, wegvervoer, enz.

Fire Control Koolzuursneeuwblussers

Koolzuursneeuwblussers – ook wel CO2-blussers genoemd – zijn geschikt voor het blussen van vloeistofbranden (brandklasse B) en brand in onder spanning staande apparatuur. Het grootste voordeel van een koolzuursneeuwblusser is dat de blusstof (CO2) geen reststoffen achterlaat bij gebruik. CO2 wordt daarom onder meer worden toegepast bij hoogwaardige elektronische apparatuur waar niet geblust mag worden met op water gebaseerde blusstoffen zoals sproeischuim.

2 en 5 kilo zijn geschikt voor de brandklasse B 

Koolzuursneeuwblussers hebben geen indringend vermogen.
Geen nevenschade op materialen. Toepassing; server-ruimten, hoogspanningsinstallaties.

Brandklasse A is brand in vast materiaal zoals hout, papier, meubels en gordijnen.

Brandklasse B, brand van vloeistoffen en vloeibaar wordende stoffen. Zoals o.a. dieselolie, benzine, alcohol, sommige kunststoffen en bitumen.

Brandklasse C, een brand van gassen zoals o.a. propaan, butaan en aardgas.

Brandklasse D, brand van metalen zoals o.a. magnesium, zirkonium, lithium, kalium en natrium.

Sinds enige tijd is er de brandklasse F. Bedoeld voor branden van bijvoorbeeld frituurvet, kaarsvet of oliën van meer dan 5 kg. Deze kunt u tegenkomen in bijvoorbeeld de horeca.

brandblussers