070 - 317 78 22

Opleidingen

Een overzicht van de cursussen die wij geven

BHV cursus overzicht

BHV cursus Den Haag

BHV Basis cursus

De complete Basisopleiding Bedrijfshulpverlener bestaat o.a. uit eerste hulp verlenen, brandbestrijding, ontruiming en het beperken van schade en letsel.

Ploegleider BHV

De opleiding Ploegleider BHV is gericht op de inzet van de ploegleider als leidinggevende van een BHV-ploeg. Onderdelen zijn o.a. wet- en regelgeving, leiding geven, ploegvoorbereiding en alarmering.

Coördinator/Hoofd BHV

De Coördinator bedrijfshulpverlening houdt zich bezig met de beleidsmatige kant van de BHV. Hij geeft uitvoering aan de BHV-taken die wettelijk aan de werkgever zijn opgedragen.

Adembescherming voor de bedrijfshulpverlener

Deze opleiding is bedoeld voor bedrijfshulpverleners met een gidsfunctie waarbij het gebruik van adembescherming nodig is. Combinatie van theorie en praktijk.

Beheerder
brandmeldinstallatie

Een beheerder brandmeldinstallatie is belast met de bediening, de periodieke controle en het preventief onderhoud van een brandmeldinstallatie.

Begeleiding/Instructies
ontruimingsoefeningen

Fire Control kan u bijstaan bij het begeleiden van een ontruimingsoefening.
Fire Control zal bevoegd instructeurs leveren om de instructies en de ontruimingsoefening te begeleiden.

EHBO cursus overzicht

EHBO Basis

De basiscursus Eerste Hulp Bij Ongelukken (EHBO) leidt op tot het Eenheidsdiploma EHBO van het Oranje Kruis. Een EHBO-er heeft meer vaardigheid en deskundigheid dan een BHV-er in het bieden van Levensreddende Eerste Handelingen.

EHBO baby’s en kinderen

De opleiding ‘Eerste Hulp bij werken met kinderen’ (EHK) speelt in op situaties waar veel wordt gewerkt met kinderen, zoals crèches, peuterspeelzalen, basisscholen en sportaccommodaties.

Overige opleidingen

Code 95 voor
beroepschauffeurs

De Europese Richtlijn ‘Vakbekwaamheid’ geeft aan wat iemand moet doen om beroepschauffeur te worden én te blijven.