Scroll Top

Adembescherming voor de bedrijfshulpverlener

Deze opleiding is bedoeld voor bedrijfshulpverleners met een gidsfunctie waarbij het gebruik van adembescherming nodig is. Dat is onder meer het geval bij het werken in cellengebouwen of in een omgeving met gevaarlijke stoffen. Denk hierbij aan gerechtsgebouwen, politiebureaus, huizen van bewaring, TBS-, jeugd- en rijkswerkinrichtingen, militaire strafgevangenis, psychiatrische ziekenhuizen en industriegebouwen.

De opleiding

De opleiding biedt een combinatie van theorie en praktijk met als doel de bedrijfshulpverlener veilig en verantwoord te laten optreden met adembescherming. Zowel de technieken en richtlijnen voor het gebruik van adembescherming, als de procedures bij het redden en gidsen worden getraind.

Opleidingsduur

De opleiding duurt 3 dagen, waarin het accent ligt op het trainen in de praktijk.

Toelatingseisen

De cursist dient in het bezit te zijn van:

  1. Een geldig diploma Basisopleiding Bedrijfshulpverlener.
  2. Een Medische keuring.

Opleidingsmateriaal

In het cursistenboek komen de volgende zaken aan de orde:

  • De Arbeidsomstandighedenwet: het belang van de Arbeidsomstandighedenwet voor de werknemer en de werkgever.
  • De ademhaling: het principe van de ademhaling en het voorkomen van ademcrisis.
  • Adembescherming: de gevaren die de ademhaling kunnen bedreigen, veilig gebruik maken van beschikbare adembescherming, met behoud van eigen veiligheid een slachtoffer redden met de beschikbare en de juiste persoonlijke en adembeschermingsmiddelen.
  • Persoonlijke beschermingsmiddelen: het gebruik van (aanvullende) persoonlijke beschermingsmiddelen.

Examen

Het examen bestaat uit een theorie-examen met meerkeuzevragen en een praktijkgedeelte.

Diploma Ademlucht

Cursisten ontvangen het diploma Ademlucht als zij beide onderdelen met een voldoende hebben afgesloten. Het diploma is één jaar geldig vanaf de afgiftedatum. Binnen uiterlijk drie maanden na het verstrijken van de geldigheidsduur moet een herhalingscertificaat worden behaald.

Herhalingscursus Adembescherming (1 dag)

Ook de herhalingscursus Adembescherming wordt door ons aangeboden. Tijdens deze eendaagse bijeenkomst kan een herhalingscertificaat worden behaald.

Voor deelname aan de herhalingscursus dient de deelnemer in bezit te zijn van het diploma Ademlucht. 

Wilt u meer informatie over onze opleiding "Adembescherming voor de bedrijfshulpverlener"? Neem dan contact op!