Scroll Top

Basiscursus ploegleider BHV

De cursus Ploegleider BHV Basis (of Basiscursus Ploegleider) is gericht op de inzet van de ploegleider als leidinggevende van een BHV-ploeg. In deze cursus wordt de rol van de ploegleider aangeleerd en geoefend aan de hand van scenario’s.

Voorbeelden van deze scenario’s zijn:

 • een ongeval waarbij het slachtoffer moet worden begeleid naar een arts of een arts moet worden geraadpleegd
 • een ongeval waarbij de inzet van een ambulance nodig is, zonder spoed
 • een ongeval waarbij de inzet van een ambulance nodig is, met spoed
 • een brand waarbij de brandweer wordt gealarmeerd
 • een ontruiming (bijvoorbeeld door brand, gaslekkage of bommelding)

Toelatingseisen Ploegleider BHV Basis

Om deel te mogen nemen aan de opleiding Ploegleider BHV Basis moet de cursist in bezit zijn van een geldig BHV-diploma/certificaat.

Duur opleiding

twee lesdagen (2x 8 uur).

Eindtermen

De cursist:

 • heeft kennis van de wettelijke basis van de bedrijfshulpverlening
 • heeft kennis van de basisscenario’s die in elk bedrijf kunnen voorkomen
 • herkent BHV-voorzieningen en BHV-middelen
 • heeft kennis en inzicht in de taak van de ploegleider BHV
 • heeft kennis van de veiligheidsaspecten waarop gelet moet worden bij een BHV-inzet
 • kan leiding geven aan een inzet van een BHV-ploeg
 • kent de alarmerings- en communicatiemiddelen ten behoeve van de bedrijfshulpverlening
 • heeft inzicht in het samenwerken met de professionele hulpverleningsdienst(en)

Cursusaanbod en inschrijving

Wilt u meer informatie over onze Ploegleider BHV opleiding? Neem dan contact op!