Scroll Top

Basiscursus BHV (Bedrijfshulpverlening)

Bedrijfshulpverleners (BHV’ers) zijn gewone werknemers. Als er in het bedrijf iets gebeurt – er breekt brand uit, iemand bezeert zich of er is misschien wel een ontruiming nodig – dan zijn het BHV’ers die actie ondernemen. Zij weten wat er moet gebeuren als er brand is of wat zij moeten doen als iemand flauwvalt. In zo’n geval zorgen de bedrijfshulpverleners er samen voor dat de mensen zo rustig mogelijk, maar wel snel, het gebouw kunnen verlaten.

Bedrijfshulpverleners zijn opgeleid om binnen het bedrijf een voorpostfunctie te vervullen totdat de professionele hulpverleningsdiensten (politie, brandweer en ambulance) zijn gearriveerd. Zij nemen maatregelen om letsel en schade zoveel mogelijk te beperken.

BHV Cursus – inhoud

De complete Basisopleiding Bedrijfshulpverlener bestaat uit 4 modulen die ook los gevolgd kunnen worden:

  1. Niet-spoedeisende Eerste Hulp
  2. Spoedeisende Eerste Hulp
  3. Brandbestrijding
  4. Ontruiming.

1 Niet-spoedeisende Eerste Hulp:

In het onderdeel Niet-spoedeisende Eerste Hulp gaat het over de beoordeling en behandeling bij niet-levensbedreigende aandoeningen. Dit kunnen onder meer wonden, oogletsels, kneuzingen, verstuikingen, breuken of brandwonden zijn.

2 Spoedeisende Eerste Hulp

Bij het onderdeel Spoedeisende Eerste Hulp komt de basale reanimatie en het gebruik van de AED aan bod. Ook wordt ingegaan op het optreden bij verslikking, shock, angina pectoris, hartinfarct, beroerte, epilepsie, suikerziekte en een hersenschudding.

3. Brandbestrijding

Het onderdeel Brandbestrijding is gericht op omgaan met situaties in het gebouw. Cursisten leren ten eerste een beginnende brand te blussen met de daarvoor beschikbare middelen, in theorie én praktijk. Zo wordt er onderwezen hoe brand ontstaat en welke middelen gebruikt kunnen worden om de brand te blussen. Vanzelfsprekend komen daarbij ook de gevaren van het blussen aan bod.

4. Ontruiming

In het onderdeel Ontruiming wordt aandacht besteedt aan de rol en taken van de BHV’er tijdens een ontruiming. Ook is er aandacht voor de ontruimingsvoorzieningen en de samenwerking met externe hulpverleners.

Toelatingseisen basiscursus BHV

Er is geen speciale kennis of vooropleiding vereist om deel te nemen aan de cursus. Iedereen kan deelnemen aan de basisopleiding BHV.

Duur BHV Basis cursus

Theorie in uw eigen omgeving: gemiddeld 4-6 uur.
Het praktijkgedeelte duurt 8 uur en wordt gegeven bij Fire Control in het opleidingscentrum.

Cursus aanbod en beschikbaarheid

Wilt u meer informatie over onze BHV opleidingen? Neem dan contact op!