Scroll Top

Eerste hulp bij werken met kinderen

Cursus Eerste Hulp bij werken met kinderen (EHK)

De cursus ‘Eerste Hulp bij werken met kinderen’, EHBO aan baby’s en kinderen of EHK speelt in op situaties waar veel met kinderen wordt gewerkt. Dit zijn plekken zoals crèches, peuterspeelzalen, basisscholen, buitenschoolse opvang en sportaccommodaties. Indien nodig wordt er onderscheid gemaakt in een aanpak per leeftijdscategorie.

cursus EHBO aan baby's en kinderen

 

Toelatingseisen Cursus EHK

Iedereen mag deelnemen aan de cursus EHK. Hiermee wordt een los certificaat behaald. Dit in combinatie met het certificaat Brandbestrijding en Ontruiming geeft recht op het diploma Bedrijfshulpverlener. Beide certificaten moeten dan wel binnen drie maanden zijn behaald. Cursisten die deel willen nemen aan de herhaling EHK moeten in het bezit zijn van een NIBHV certificaat EHK of een ‘EHBO kinderen certificaat’ van het Oranje Kruis. Het certificaat ‘Basisopleiding BHV Eerste Hulp’ geeft geen toegang tot herhaling EHK. Het certificaat EHK geeft wel toegang tot herhaling Eerste Hulp.

Vrijstellingen

Voor het examen EHK wordt alleen vrijstelling verleend op grond van een geldig certificaat ‘EHBO bij kinderen’ van Het Oranje Kruis. Bij een vrijstellingsaanvraag dient een kopie van het certificaat te worden bijgevoegd.

Duur opleiding EHK

1 ½ dag (12 uur) inclusief de competentietoetsen en het theorie-examen.

Eindtermen

De cursist:

 • kan de algemene hulpverleningsregels toepassen
 • is bekend met de regels voor het melden en alarmeren
 • is bekend met de uitgangspunten voor de Eerste Hulp
 • heeft kennis van en inzicht in de voor de Eerste Hulp relevante verschillen in lichamelijke en psychologische ontwikkeling en kan deze toepassen bij het verlenen van Eerste Hulp
 • heeft kennis van en inzicht in de gevaren in de omgeving die kunnen leiden tot letsels bij kinderen
 • heeft kennis van en inzicht in de maatregelen om ongevallen te voorkomen

De cursist kan Eerste Hulp verlenen aan kinderen van 0 jaar tot de puberteit bij:

 • uitwendige wonden
 • bloedingen
 • botbreuken, ontwrichtingen en wervelletsels
 • verstuikingen en kneuzingen
 • voorwerpen in neus, oor, mond en huid
 • insectensteken en dierenbeten/krabwonden
 • brandwonden
 • vergiftiging
 • oogletsels
 • problemen met het bewustzijn (hersenschudding, flauwte, koortsstuipen, bewusteloosheid, onderkoeling, oververhitting, uitdroging, diabetes, epilepsie)
 • ademhalingsproblemen (allergische reactie, verstikking, verslikking, verdrinking, kortademigheid, paniekaanval, bewusteloosheid)
 • circulatiestilstand
Wilt u meer informatie over onze opleiding "Eerste hulp bij werken met kinderen"? Neem dan contact op!