Scroll Top

EHBO cursus

De Herhalingscurus Eerste Hulp Bij Ongelukken (EHBO) leidt op tot het Eenheidsdiploma EHBO van het Oranje Kruis. Een EHBO-er heeft meer vaardigheid en deskundigheid dan een BHV-er in het bieden van Levensreddende Eerste Handelingen. Als uit de RI&E van een bedrijf blijkt dat de kans op een ongeval groter is dan gemiddeld dient een bedrijf over gediplomeerde EHBO-ers te beschikken.

Opleidingsduur

De opleiding duurt 1 dag.

Toelatingseisen Herhalingscursus EHBO

Om deel te nemen aan de herhalingscurus EHBO dient de cursist in bezit te zijn van een geldig diploma/certificaat Basiscursus EHBO.

Inhoud EHBO opleiding

Tijdens de cursus leert u wat u moet doen in geval van nood, maar ook wat u vooral moet laten. De EHBO cursus wordt gegeven door gespecialiseerde instructeurs Eerste Hulp. Om het oefenen zo ‘echt’ mogelijk te maken wordt een lotusslachtoffer ingeschakeld.

De volgende onderwerpen komen onder andere aan bod:
 • Stilstand van de bloedsomloop.
 • Stoornissen in het bewustzijn.
 • Stoornissen van de ademhaling.
 • Reanimatie.
 • Ernstige uitwendige bloedingen.
 • Shock.
 • Uitwendige wonden.
 • Brandwonden.
 • Kneuzing en verstuiking.
 • Ontwrichting en botbreuken.
 • Oogletsels.
 • Vergiftiging.
 • Elektriciteitsongevallen.
 • Letsels door koude.
 • Letsels door warmte.
 • Vervoer over korte afstand.

EHBO diploma

Het examen wordt onder toezicht van Het Oranje Kruis afgenomen.
Cursisten ontvangen het diploma EHBO van het Oranje Kruis. Het diploma is twee jaar geldig vanaf de afgiftedatum van het diploma. Om het diploma geldig te houden dient men competent te blijven. Het advies is om elk jaar te herhalen.

Cursusaanbod en inschrijving

Wilt u meer informatie over onze EHBO opleidingen? Neem dan contact op!