Herhalingscursus Ploegleider

De herhalingscursus Ploegleider is de bijscholing en opfriscursus voor BHV ploegleiders. De cursus is gericht op de inzet van de ploegleider als leidinggevende van een BHV-ploeg. In deze cursus wordt de rol van de ploegleider aangeleerd en geoefend aan de hand van scenario’s.

Voorbeelden van deze scenario’s zijn:

  • een ongeval waarbij het slachtoffer moet worden begeleid naar een arts of een arts moet worden geraadpleegd
  • een ongeval waarbij de inzet van een ambulance nodig is, zonder spoed
  • een ongeval waarbij de inzet van een ambulance nodig is, met spoed
  • een brand waarbij de brandweer wordt gealarmeerd
  • een ontruiming (bijvoorbeeld door brand, gaslekkage of bommelding)

Toelatingseisen Herhalingscursus Ploegleider

Om deel te mogen nemen aan de herhalingscursus Ploegleider moet de cursist in bezit zijn van een geldig BHV-diploma Ploegleider.

Duur opleiding

Een lesdag (à 8 uur).

Eindtermen

De cursist:

  • heeft kennis van de wettelijke basis van de bedrijfshulpverlening
  • heeft kennis van de basisscenario’s die in elk bedrijf kunnen voorkomen
  • herkent BHV-voorzieningen en BHV-middelen
  • heeft kennis en inzicht in de taak van de ploegleider BHV
  • heeft kennis van de veiligheidsaspecten waarop gelet moet worden bij een BHV-inzet
  • kan leiding geven aan een inzet van een BHV-ploeg
  • kent de alarmerings- en communicatiemiddelen ten behoeve van de bedrijfshulpverlening
  • heeft inzicht in het samenwerken met de professionele hulpverleningsdienst(en)

Cursusaanbod en inschrijving

Wilt u meer informatie over de Herhalingscursus Ploegleider? Neem dan contact op!