Scroll Top

Omgaan met kleine blustoestellen

Een kleine brand kan onverwacht ontstaan. In dat geval moet (een deel van) het personeel adequaat de blustoestellen kunnen gebruiken. Ongeveer driekwart van de beginnende branden kan met kleine blustoestellen worden geblust, een belangrijke verantwoordelijkheid dus.

Toelatingseisen

Er zijn geen toelatingseisen voor deze cursus.

Eindtermen

De cursus geeft antwoord op de volgende vragen:

  • Wat is brand en hoe ontstaat brand?
  • Wat moet je doen als je een brand ontdekt?
  • Welke blusstoffen en kleine blustoestellen zijn er?
  • Hoe kun je met kleine blustoestellen een beginnende brand blussen?
  • Wat houdt het beheer en onderhoud van kleine blustoestellen in?

Duur opleiding

1 dagdeel (3 uur)

Bent u geïnteresseerd in de BHV cursus "Omgaan met kleine blustoestellen"? Neem dan vrijblijvend contact op. We informeren u graag.