Scroll Top

Brandblussers

Fire Control Brandblusmiddelen

Brandblussers verplicht gesteld? Brand kan ernstige gevolgen hebben, bijvoorbeeld grote schade. Het is daarom belangrijk om in uw bedrijf brandblussers te hebben waarmee u een beginnende brand kunt bestrijden. Bijvoorbeeld: brandslanghaspels, draagbare brandblussers en/of blusdekens.

De medewerkers die ermee moeten omgaan, hebben voor gebruik een opleiding nodig. Daarnaast is onderhoud noodzakelijk als u er zeker van wilt zijn dat de blusmiddelen goed functioneren in geval van een calamiteit.

Waarom hebt u blusmiddelen nodig?

Een beginnende brand kan ernstige gevolgen hebben voor uw organisatie, het is daarom belangrijk dat er in uw organisatie en omgeving de juiste brandblusmiddelen aanwezig zijn.

Welk blusmiddel u het best kunt gebruiken?

Welk blusmiddel u het best kunt gebruiken, is afhankelijk van het materiaal dat in brand staat. Elk type brand is onderverdeeld in de onderstaande brandklasse.

 • brandklasse A: voor vaste natuurlijke stoffen; deze stoffen branden meestal met een gloed.
 • brandklasse B: vloeistoffen en stoffen die vloeibaar worden.
 • brandklasse C: gassen.
 • brandklasse D: metalen.
 • brandklasse F: frituur.

Onze brandblusmiddelen:

 • Fire Control (sproei-) schuimblussers:
  uitermate geschikt voor brandklasse A, B & F (D*).
 • Fire Control poederblussers:
  uitermate geschikt voor brandklasse A, B & C (D**).
 • Fire Control koolzuursneeuwblussers (CO2):
  uitermate geschikt voor brandklasse B.
 • Fire Control brandslanghaspels:
  uitermate geschikt voor brandklasse A.
 • Fire Control blusdekens:
  uitermate geschikt voor brandklasse A en F.

*   Klasse D alleen verkrijgbaar in 9 liter.
** Klasse D alleen verkrijgbaar speciale uitvoering 12 kg.

Na gebruik van een poederblusser moet de omgeving zeer zorgvuldig gereinigd worden, om aantasting van deze omgeving te voorkomen.

Wat kunt u nog meer doen om een brand te blussen?

Om een beginnende brand met succes te bestrijden, moet u preventieve maatregelen nemen. Welke maatregelen kunt u zelf nemen?

 • Zorg ervoor dat medewerkers kunnen omgaan met brandblussers en brandblusmiddelen d.m.v. instructies en opleidingen.
 • Zorg ervoor dat u beschikt over de juiste blusmiddelen, passend in uw omgeving.
 • Plaats de blusmiddelen op een makkelijk bereikbare plaats. Plaatst indien noodzakelijk pictogrammen.
 • Zie erop toe dat een gespecialiseerd REOB-erkend onderhoudsbedrijf de blusmiddelen jaarlijks onderhoud.

De Fire Control ECO, HCA, poeder of CO2 blussers zijn gekeurd volgens het Besluit draagbare blustoestellen en zijn voorzien van het daaraan verbonden rijkskeurnummer.

Bent u geïnteresseerd in onderhoud brandblusmiddelen en/of droge blusleidingen? Neem contact op en maak direct een afspraak voor onderhoud en inspectie!