Scroll Top

Brandslanghaspels

brandslanghaspel Fire Control

Fire Control brandslanghaspels

Wij zijn leverancier van verschillende soorten brandslanghaspels, groot en klein. Een brandslang is een uitstekend blusmiddel in een gebouw. Een brandslanghaspel is een vormvaste brandslang die op een vast aangebrachte haspel is gerold en permanent is aangesloten op het waterleidingnet. Bij beginnende branden die met water kunnen worden geblust (brandklasse A) is het mogelijk met behulp van dit type brandslang het dreigende brandgevaar vertragen, totdat de brandweer aanwezig is.

Het grote voordeel hierbij is de relatief eenvoudige bediening en de onuitputtelijke voorraad blusmiddel. Uiteraard geldt ook hier de regel dat uw eigen veiligheid voorop staat; u moet nog wel veilig het pand kunnen verlaten.

Regelgeving

In het Bouwbesluit 2012 is geregeld wanneer in gebouwen brandslanghaspels moeten worden aangebracht en welk aantal. Brandslanghaspels moeten voldoen aan de norm NEN-EN 671-1. Volgens het Bouwbesluit geldt bovendien dat brandslanghaspels:

  • moeten zijn aangesloten op de drinkwatervoorziening van een gebouw
  • niet in een vluchttrappenhuis mogen liggen
  • een slang van maximaal 30 meter mogen hebben
  • een waterdruk (statische druk) moeten hebben van tenminste 100 kPa
  • een wateropbrengst (capaciteit) moeten hebben van ten minste 1,3 kubieke meter per uur (m3/h). Hierbij wordt uitgegaan van het gelijktijdig gebruik van twee brandslanghaspels die zijn aangesloten op dezelfde drinkwatervoorziening.
Verschillende maten brandslanghaspels

Het gebruik van kunststoffen in de haspel is beperkt tot niet-dragende delen. Hiermee is gekozen voor degelijkheid die zich vertaalt in probleemloos gebruik, een lange levensduur en een gegarandeerde bluskracht wanneer dit nodig is. De haspelunit laat zich door het slide-in systeem en de duidelijke montagehandleiding eenvoudig en snel monteren. Door het slide-in systeem komen de afdichtingen op de bouwplaats niet meer bloot te liggen. Hierdoor wordt de juiste werking gegarandeerd en worden eventuele beschadigingen aan de brandslanghaspel voorkomen.

Optioneel :

  • R.V.S. uitvoering (geschikt voor de voedingsindustrie).
  • Zeewaardig bestendig Aluminium uitvoering (geschikt voor zwembaden).
RVS brandslanghaspels
Bent u geïnteresseerd in brandslanghaspels? Neem contact op voor meer informatie.