Scroll Top

Fire Control helpt bij het ontwerpen van ontruimingsplannen

Een ontruimingsplan opstellen bereidt uw medewerkers voor op calamiteiten en richt zich daarbij specifiek op één activiteit: het in veiligheid brengen van mensen in een noodsituatie.

In een ontruimingsplan worden de taken en verantwoordelijkheden van de bedrijfshulpverleners, medewerkers en management nauwkeurig beschreven. Wie doet wat betreft de melding, de alarmering en onderlinge communicatie tijdens een calamiteit. Met dit plan weten uw collega’s hoe zij zelf een ontruiming kunnen inzetten, nog voordat de hulpdiensten ter plaatse zijn.

Het plan wordt opgesteld conform de van toepassing zijnde NEN 8112 norm.

De ontruimingskoffer

Het ontruimingsplan zit in een handzame koffer met daarin een hulpverleningsinformatiekaart, gelamineerde ontruimingsplattegrond, een vermelding van de objectgegevens en de instructies bij brand, bommelding en ontruiming.

We kunnen uw huidige ontruimingsplan voor u beoordelen op de NEN 8112.

De door ons gemaakte ontruimingsplannen voldoen aan de NEN 8112. Dit is dé norm voor ontruimingsplannen. Een ontruimingsplan is verplicht als in uw gebouw een ontruimingsalarminstallatie aanwezig is.

Als u meer wilt weten, neemt u dan contact met ons op. Wij informeren u graag vrijblijvend.

Ontruimings-
plannen &
Plattegronden

Ondanks allerlei voorzorgsmaatregelen en preventieve voorzieningen kan het toch voorkomen dat er een calamiteit ontstaat. Vanwege de levensbedreigende situatie die dan voor de aanwezigen in een gebouw kan ontstaan, vooral als gevolg van grote rook en hitte ontwikkeling, is het van groot belang dat het gebouw zo snel mogelijk verlaten kan worden.

Om dit te bereiken is het opstellen van een ontruimingsplan een goed instrument. In het ontruimingsplan omschrijft u de functie, taken en bevoegdheden van de BHV-organisatie. Het plan geeft aan hoe er wordt ontruimd, hoe er wordt gecommuniceerd, hoe de hulpverleningsdiensten worden opgevangen en wie de leiding heeft. Op de organisatie en specifieke situaties toegesneden, zodat er een effectief instrument ontstaat, waarmee tijdens een calamiteit de aanwezige personen snel en veilig naar een verzamelplaats geleid kunnen worden.

Wettelijk kader

Ontruiming van gebouwen is één van de eisen van de ARBO-wet. Ook wordt in het bouwbesluit een ontruimingsplan geëist indien een brandmeldinstallatie aanwezig is (art. 6.23). Voor kleinere bedrijven of instellingen waarbij op basis van wet- en regelgeving geen brandmeldinstallatie wordt geëist, kan met een ontruimingshandleiding of een ontruimingsinstructiekaart worden volstaan.

Uitgangspunten

Het ontruimingsplan is een dynamisch document en moet regelmatig worden getoetst in de praktijk (tenminste 1 keer per jaar). De eigenaar en/of gebruiker zorgt voor een inventarisatie van de in en om het gebouw aanwezige risico’s (RI&E). Daarna worden in overleg een pakket van brandveiligheidsmaatregelen en -voorzieningen gekozen die betrekking hebben op het ontruimingsplan.

De RI&E vormt als het ware het fundament van uw arbobeleid. Pas als u weet waar de risico’s liggen in uw bedrijf en wat het mogelijke effect van deze risico’s is, kunt u de juiste maatregelen nemen. Met behulp van de RI&E krijgt u voor uzelf scherp waar u mee aan de slag moet en op welke manier.

Ontruimingsplattegronden

Ontruimingsplattegronden zijn plattegronden die op duidelijk zichtbare plaatsen in het gebouw hangen en aangeven welke vluchtroutes men kan nemen tijdens een noodsituatie, bijvoorbeeld bij brand.

Ze zijn er ter oriëntatie van zowel de bezoekers als eigen medewerkers in het gebouw.

Op de ontruimingsplattegronden wordt aangegeven waar u zich bevindt, welke vluchtwegen en nooduitgangen er zijn, de plaats van blus- en reddingsmiddelen en de verzamelplaats buiten het gebouw.
In het kader van de brandveiligheid dienen deze ontruimingsplattegronden op A3 formaat in elk type gebouw in Nederland aanwezig te zijn.

Voldoen aan de nieuwe NEN-EN-ISO 7010 en herziene 1414 norm

Onze ontruimingsplattegronden worden ontworpen volgens de nieuwe NEN-EN-ISO 7010 (voorheen de NEN-1414).

Voorbeelden ontruimingsplannen

Ontwerp

De ontruimingsplattegronden worden door onze tekenaars gemaakt op A-3 formaat en aangeleverd in duurzame kliklijsten.
Tijdens het ontwerpen laten we uw huisstijl in de ontruimingsplattegronden terugkomen, zodat het een passend geheel wordt.

Fire Control kan onderstaande plattegronden voor u ontwerpen

• Ontruimingsplattegrond.
• Veiligheidsplattegrond.
• Aanvalsplattegrond.
• Tekeningen ten behoeve van aanvraag brandveilig gebruik.

Als u meer wilt weten, neemt u dan contact met ons op. Wij informeren u graag vrijblijvend.

Normen

Ontruimingsplattegronden worden vervaardigd volgens de NEN 1414. Deze norm geldt voor plattegronden van gebouwen, openbare voorzieningen, technische installaties en fabrieken. Naast de aanwijzingen voor het gebruik van symbolen bevat de norm ook eisen voor de inrichting en het ontwerp van deze plattegronden. Verder bevat NEN 1414 informatie over het maken van veiligheidsplattegronden. NEN 1414 is van toepassing voor plattegronden die onderdeel uitmaken van:

• Ontruimingsplannen: aanvalsplannen voor gebruik door de brandweer of andere hulpverlenende instanties.
•Bedrijfsnoodplannen: voor gebruik door gebouwbeheerders of gebruikers.

Wandlijsten

U kunt kiezen uit diverse mogelijkheden om uw ontruimingsplattegronden aan de muur te presenteren. U kunt kiezen voor een aluminium kliklijst of glazen wandlijsten met als voordeel dat u bij een mutatie de plattegronden eenvoudig door kunt wisselen. Ook kunt u kiezen om de plattegrond te laten bedrukken op foam, dibond of plexiglas. Onze adviseur kan naar wens alle mogelijkheden met u bespreken.