Scroll Top

Geschiedenis
van Fire Control

Oprichting
Fire Control Beveiligingen BV is sinds 1981 actief op het gebied van brandbeveiliging, advisering, opleidingen Bedrijfshulpverlening en preventie. Door een voortdurende productinnovatie en een constant hoog kwaliteitsniveau zijn we in staat u die veiligheid te bieden.
Gecertificeerd opleidingsinstituut
In 2009 was Fire Control één van de eerste gecertificeerde opleidingsinstituten met geavanceerde proceduretrainers voor BHV. Kortgeleden zijn alle oefenruimtes voor de praktijkopleiding bedrijfshulpverlening (BHV) vernieuwd en uitgebreid.
Fire Control en Rode Kruis
Fire Control en het Rode Kruis hebben op 31 mei een overeenkomst gesloten wat betreft het aanbieden van EHBO- cursussen. Het Rode Kruis voorziet in een breed scala aan EHBO gerichte cursussen en levert het benodigde lesmateriaal. Fire Control zal de cursussen organiseren met ervaren gekwalificeerde instructeurs.
Fire Control en ISO 9001
HOERA! Fire Control is 1 van de eerste bedrijven in Nederland die voldoen aan de eisen die gesteld zijn in de kwaliteitsmanagementsysteem norm NEN-EN- ISO 9001:2015.