Scroll Top

Fire Control en ISO 9001

HOERA – HOERA – HOERA
Fire Control is 1 van de eerste bedrijven in Nederland die voldoen aan de eisen die gesteld zijn in de kwaliteitsmanagementsysteem norm NEN-EN- ISO 9001:2015.

Sinds 4 december 2004 voldoen wij aan eisen die gesteld zijn in de kwaliteitsmanagementsysteem normen NEN-EN-ISO 9001 en VCA*

In oktober 2016 is Fire Control 3 dagen bezocht door het kwaliteitsmanagementbureau DNV-GL.
De drijfveer van DNV GL is het waarborgen van leven, eigendommen en het milieu. Vanuit deze doelstelling helpt DNV GL organisaties de veiligheid en duurzaamheid van hun bedrijfsvoering te verbeteren. DNV GL is een van de grootste certificatie-instellingen wereldwijd.

Wij trots op onze organisatie dat wij een van de eerste bedrijven zijn in Nederland die voldoen aan de eisen die gesteld zijn in de kwaliteitsmanagementsysteem norm NEN-EN- ISO 9001:2015 en tevens het certificaat VCA*

Waarom ISO 9001:2015

De nieuwe ISO 9001:2015 is een belangrijke stap voorwaarts die als doel heeft de norm beter te laten aansluiten bij de bestaande praktijken en behoeften van Fire Control.

ISO 9001: verschillen tussen de nieuwe en de huidige versie
Er zijn een aantal opvallende verschillen tussen de nieuwe versie (ISO 9001:2015) en de huidige versie (ISO 9001:2008):

Risicogericht denken als basis voor het managementsysteem. De nieuwe versie van de norm bevat niet alleen een set algemene eisen, maar daagt organisaties ook uit om hun risico’s te analyseren met het oog op de implementatie van een passend kwaliteitsmanagementsysteem.

Bredere kijk op risicomanagement en omgaan met kansen door de bedrijfscontext en de behoeften en verwachtingen van stakeholders op systematische wijze in kaart te brengen en te monitoren. Dit biedt betere mogelijkheden om het kwaliteitsmanagementsysteem te verbeteren en de beoogde resultaten te behalen.

Meer nadruk op leiderschap en commitment bij het topmanagement om verantwoordelijkheid te nemen voor de effectiviteit van het kwaliteitsmanagementsysteem.

Sterkere focus op doelstellingen als drivers voor verbeteringen en de bijbehorende planning die noodzakelijk is om de gestelde doelen te behalen.

Clustering en uitbreiding van eisen met betrekking tot benodigde middelen, zo is er meer aandacht voor het onderhouden van kennis (know-how) binnen de organisatie.

Uitgebreidere aandacht voor de regievoering over processen, producten en diensten die door externe dienstverleners worden geleverd. Hiermee sluit de norm aan bij de hedendaagse realiteit waarin organisaties opereren in de complexere omgeving van uitbestede processen en toeleveringsketens.

Meer nadruk op het plannen en beheersen van veranderingen, waaronder vereiste wijzigingen in processen en noodzakelijke aanpassingen van het managementsysteem.